A betegségek lelki, mentális és karmikus okai

2022.01.04

Milyen lelki okok (pszichogének) idézik elő a betegségeket?A betegség pszichés forrásaiA pszichológiában a következő fő pszichogéneket azonosították, amelyek elősegítik a betegségek kialakulását:• belső konfliktus;• feltételes ellenállás vagy a probléma elkerülése, egyes dolgok megtételének elodázása;• döntésképtelenség (vagy belső félelmek miatti) cselekvés-késleltetés vagy elmaradt akció-detonáció;• lelki trauma;• bűntudat (önbüntetés szükségessége);• önbeteljesítő jóslat;• családi terheltség; családi karmikus programok, családi élet-forgatókönyvek "követése";• szisztémás rendellenességek: tudatalatti családi dinamika ("követlek téged" és "a helyedben én vagyok").A bennünk kialakuló belső konfliktus leggyakrabban a számunkra fontos célok és / vagy értékek ellentmondásán alapul. Az életben számtalan társadalmi szerepet játszunk. Például az anya szerepe szolgálja a család érdekeit. Célja a szerettei gondozása, a ház tisztaságának és rendjének fenntartása, stb. Az egész család jólétét szolgálja úgy, hogy személyes érdekei háttérbe szorulnak. A "sikeres nő szerep" a társadalmi státus, a karrier fontosságát tartja szem előtt (és a személyes érdekei kerülnek előtérbe). Ha valaki mindkét szerep végrehajtására vágyik, azok konfliktusba lépnek egymással.A konfliktus mindig a feszültség indítógombjával ellátott pokolgép. Ha nem sikerül megoldani, akkor a betegség forrásává váló feszültség beindítja a test pusztítását. Ha nem vagyunk képesek időben egyeztetni a bennünk lévő konfliktusban lévő feleket (szerepeket), céljaikat és értékeiket, akkor azt a betegségünk fogja megtenni. A betegség oka gyakran a mások elvárásainak, életfelfogásának, nézeteinek való megfelelni vágyás. Ki állítja be ezeket a szabályokat? Az őszinte vágyunk, hogy "jók" legyünk. Akkor cselekszünk (vagy gondolkodunk) jól, ha megfelelünk az érthetetlen szabványoknak (a követendő mintáknak), és áldozatként beleragadunk mások érzelmi és gondolati hálójába, vergődve saját kényelmesnek hitt lustaságunkban, s élvezve szabadságnak hitt felelőtlenségünket. Kizárólag a viselkedésünket motiváló tényezők feltárása teszi lehetővé számunkra, hogy kiszálljunk az élet szokásos menetéből (ami betegségünkhöz vezetett).Az élet mindig választás kérdése. Tarthatunk attól, hogy nem felelünk meg mások elvárásainak, és elnyomjuk az elégedetlenségünket önmagunkban, ezért megbetegszünk, vagy válhatunk saját magunk "bírájává", és megválaszthatjuk az általunk követett etikai normákat. Elfogadva és vállalva a cselekedeteinkért a felelősséget, mi magunk alakíthatjuk ki azokat a szabályokat (az Univerzum törvényeivel összhangban), amelyek szerint élünk, és felelősek leszünk választásunk következményeiért.Az erős lelki trauma szintén okozhatja a betegséget. Az erős érzelmi élmények az izomfeszültség és a fiziológiás folyamatok változása formájában manifesztálódnak testi szinten. Az érzelmek olykor olyan erősek, hogy a test nem bírja el az ilyen stresszt. A lelki trauma romboló hatásának néha késleltetett hatása van. Ha a traumát nem a legvégéig tapasztalták meg, és nem is fogadták el tapasztalatként, akkor a testben ragadt érzelmek "elpusztítják" azt.A betegség forrása lehet a bűntudat is. Ez magában foglalja az önbüntetés szükségességét. Ha valaki bűntudatot érez más emberek szenvedése miatt vagy megsérti őket, akkor mindig keresi a lehetőséget a bűntudattól való megszabadulására. Ha valaki őszintén megbánta, és talált egy lehetőséget a másik embernek okozott szenvedés ellensúlyozására, akkor a bűntudat megszűnik. Ha lehetetlen kijavítani a helyzetet vagy megtéríteni a sértettnek okozott kárt, akkor a személy választhatja a szenvedést a bűntudat kiegyensúlyozásának módjaként. Ilyenkor megjelenik egy betegség, vagy egy személy belsőleg próbál szenvedni, időnként elnyomja a bűntudatát, de az továbbra is fennáll, és folyamatosan egyensúlyt keres. A betegség a legegyszerűbb módja ennek helyreállítására.A betegséget sokan arra használják, hogy felkeltsék általa partnerük bűntudatát, és ezáltal befolyásolják viselkedését. Ilyenkor a partnernek szóló üzenet így szól: "Megbetegedtem annak a ténynek köszönhetően, hogy így viselkedsz ... Változtasd meg a viselkedésedet úgy, hogy ne essek ebbe a betegségbe! ..."A betegség néha az önbeteljesítő jóslat megvalósulásaként jelentkezik . Például egy nagyon szorongó anya másoknak így panaszkodik: "Ő (a gyermek, a férj) olyan gyenge, mindig beteg." És a gyermek "teljesíti" az anyai "utasítást" - és megbetegszik ... Vagy az anya azt mondja, aggódva a gyermek (férj) egészségére: "Öltözz fel rétegesen, különben megbetegszel." És a gyermek (férj) valóban megbetegszik. Ilyenkor az anya a szívébe döfi a "mentális kést": "Figyelmeztettelek téged!" Sokszor előfordul, hogy egy érzelmekkel küzdő ember rosszat kíván egy másiknak. Az erős érzelmi üzenet tudatalatti szinten végrehajtási utasításként hat. Egy önmegvalósító jóslat esetében az első lépés a tudatban való jelenlét felismerése, majd egy erősebb személyes önmegvalósító jóslat létrehozása, amelynek célja az egészség javítása.A betegség a családi terheltség, családi karmikus programok, családi élet-forgatókönyvek "követésének "megnyilvánulása is lehet. Arról szól, hogy egy ember ugyanolyan betegségben szenved, mint valaki a családjában. Erre legtöbbször rájön, és magától értetődőnek veszi. Néha meglepi, hogy ezt a mintát találja. Ha mélyebbre nézel, akkor ebben az esetben a betegséget a karmikus szintű hasonlóságok jelzésének lehet tekinteni. Mindenekelőtt a viselkedésstratégiák hasonlóságai a szembetűnőek: ez leggyakrabban a konfliktusokban való viselkedéshez és az élet (a cselekedetek) iránti felelősség megosztásához kapcsolódik. Egyes esetekben megfigyelhető olyan azonosítás, amely nem kapcsolódik a családi forgatókönyvhöz. Arról van szó, amikor egy személy nem tudatosan másol egy másik embert (aki neki példa), ezzel "átveszi" a betegségét is.A családi forgatókönyvek és az azonosítás témája visszatükrözi a szisztémás rendellenességek és a tudatalatti dinamikáját a családban. Szorosan kapcsolódunk őseinkhez. A betegség bizonyos esetekben a mögöttes folyamatok megnyilvánulásaként történik a családban. A betegség tudatalatti dinamika következménye lehet: "ugyanaz vagyok, mint te" (azonosításként), "követlek téged" (valami közös az előző dinamikával, de vannak különbségek), "a helyedben vagyok" (a jogsértés tükröződése;hierarchia). Vagyis egy személy ilyenkor tudat alatt vállalja a másik személy felelősségének terhét. Időnként a betegséget több forrás táplálja, és az emberi viselkedésben különféle dinamikákat lehet megkülönböztetni.Késmárki László:Test-lélek szótár A betegségek lelki,mentális és karmikus okai 7.bővített kiadás Ankh kiadó 2021.Késmárki László: A gyógyulás kulcsa A pszichoszomatika nagy könyve Ankh kiadó 2020.