A gyógyulásba vetett hit szerepe

2021.12.20

A gyógyulásba vetett hit szerepe.   Az egészség elvének megtestesüléséhez legfontosabb a hit. Semmi  más nem hozhatja azt működésbe. Csak a hit segít megismerni önmagát, és szakítja meg a mentális kapcsolatot a betegséggel.Ha nem hisz az egészségben, akkor folyamatosan a betegségekről fog "agyalni".Ha nincs hite, kétségei félelmet keltenek, és ha fél, akkor azonosulni fog a félelme tárgyával.Ha fél a betegségtől, kételkedik az egészség fenntartásának képességében - vagy azt feltételezi, hogy megbetegedhet - akkor mentálisan társulni fog a betegséghez, és ez olyan gondolati formákat és érzelmi reakciókat vált ki önben, amelyek újabb betegséghez vezetnek.A gondolkodás konstruktív erejét az abban rejlő hit adja meg.Hit nélküli gondolatok nem hozhatnak létre harmonikus formát. Csak a hittel átitatott gondolatoknak van kreatív energiájuk. Csak ezek a gondolatok változtathatják meg a test funkcióit, és aktiválhatják az egészség megteremtéséhez nélkülözhetetlen belső erőket.Ha nem hisz a gyógyulásban, ez azt jelenti, hogy hisz a betegségben. Ekkor az egészséggel kapcsolatos gondolatai nem lesznek képesek megváltoztatni és jobbra fordítani a körülményeit.A gyógyulásba vetett hit hiányában napi tíz órát is szentelhet az egészséggel kapcsolatos gondolatoknak, azoknak nem lesz elegendő dinamikus erejük állapota megfordításához.Ha az ember egészséggel kapcsolatos gondolatai telve vannak hittel, akkor a teste egészséges lesz (feltéve, hogy betartja az egészséges életmód alapelveit). Ha valaki betegségekre gondol, és hisz bennük, akkor megszakad a normális működés, és beteg lesz.Az egészség iránti hit és ennek a hitnek a megváltoztatása az igazság feltétel nélküli elismerésével kezdődik.Készítse el az egészséges ember szellemi képét, és ne mondjon vagy gondoljon olyat, ami ellentmond ennek!Ne engedjen meg magának olyan szavakat vagy tevékenységeket, amelyek összeférhetetlenek azzal a kijelentéssel, hogy "Teljesen egészséges vagyok".Ügyeljen arra, hogy napi teendői (rutinjai) az egészségről szóljanak! Amikor úgy érzi, hogy a betegségre gondolt, emlékezzen arra, hogy Isten állandóan egészséget küld önnek, és amint erre fókuszál, forduljon hozzá pozitív gondolatokkal, és folyamatosan érezze a hálát (és szóban is fejezze ki), hogy egészséget adott testének és elméjének! A hála áramoltatásának érzése segít gondolatai irányításban.A hálának kettős hatása van: erősíti a hitet, és szorosabb, harmonikusabb kapcsolatot alakít ki a Felsőbb Elmével.Ön meg van győződve arról, hogy csak egy intelligens lény létezik, amely minden élet és erő forrása, hogy élete ugyanabból a forrásból származik, és hálás ezért. Minél közelebbi kapcsolatba kerül az élet forrásával, annál könnyebb lesz az élet erőinek befogadása. Meg fogja érteni azt is, hogy az Istennel való kapcsolat mélysége attól függ, hogyan milyen bensőséges az önmagával és másokkal való kapcsolata.Az a személy, aki mély és őszinte hálát áraszt, közelebb áll Istenhez, mert a hála a szeretet sokszorozója; a hála mindig nyitottá tesz, így megkönnyíti a kiapadhatatlan kegyelem (jóság, bőség, egészség) beáradását.A hálátlan elme elutasít mindent, ami kívülről érkezik, megszakítva ezzel a kapcsolatokat a Felsőbb Elmével.Az egészséget, a vitalitást az univerzum energiateréből vonja ki az ember, az egészségbe vetett hite és az Isten iránti hála által.A hit és a hála ápolására akaratra is szükség van.A Felsőbb Elmével szellemileg összeolvadó ember célja, hogy teljes életet éljen annak minden megnyilvánulásában.Így mindent megkap a teste, elméje és a lelke. Ez azt jelenti, hogy harmóniában él minden élőlénnyel.Azokba - akiknek a tudatossága és elméje összhangban áll az univerzummal - a Felsőbb Elme életereje folyamatosan áramlik. A harag, az önzés és a negatív érzelmi programok, érzelmi megnyilvánulások megszakíthatják ezt az áramlást.Ugyanakkor a hit, a hála érzése és az egészséggel kapcsolatos gondolatok fenntartása érdekében úgy kell viselkednie, hogy tettei ne legyenek ellentétesek azzal! Lehetetlen megőrizni az egészséges ember szellemi képét úgy, ha továbbra is betegként viselkedik. Fontos, hogy ne csak folyamatosan gondolkodjon az egészségről, hanem ennek megfelelően viselkedjen, és minden cselekedete igazolja vissza ezt!Ha minden gondolata csak az egészségéről szól, és a tettei is felerősítik ezt, akkor teste minden tudatos és tudattalan funkciója harmonizálódni fog.Késmárki László:A gyógyulás kulcsa A pszichoszomatika nagy könyve Ankh Kiadó 2020.Késmárki László:Test-lélek szótár A betegségek lelki, mentális és karmikus okai 7. bővített kiadás Ankh kiadó 2021.Késmárki László:A létezés kulcsa A tudatos életvezetés nagy könyve Ankh kiadó 2021.