Családi minták elengedése

2021.12.22

CSALÁDI MINTÁK ELENGEDÉSE  

                                                                                                                                                                                       Hiszed vagy sem, de a jelenlegi működésed 80%-át képesek a családi minták meghatározni. Sokszor nem a mi életünket éljük igazán, hanem a sok generációs családi mintákat visszük csupán tovább.Nagyon intenzív energiákat élünk meg mostanság (is). Születésünk pillanatában meghatároznak minket a bolygók, csillagok, égi testek állásai, fényszögei is. A Hold változása is hatással van ránk. A természet közeli népeknek ezt nem igazán kell magyarázni. A civilizált ember akarja tudni miért és hogyan hathat ránk a Hold? Szerintem elég annyi, ha megnézzük a növény- és állatvilág reakcióit a Hold változására, vagy a vizek változásait.Az biztos, hogy hisszük vagy sem, az attól még működik.A mostani időszak abban segít, hogy könnyebben el tudjuk engedni azokat a családi programokat, hitrendszereket, mintákat, amik minket már nem szolgálnak minket.A legkönnyebben úgy lehet ezt gyakorolni, ha veszel egy papírt és ráírod az egyik oldalra azokat az anyai mintákat, melyek szerinted, a tudatos működésed szerint, már nem komfortosak Neked. Aztán ugyanezt megtenni apai oldalról is.Nem kell nagy dolgokra gondolni. Például nekem nagyon erős mintám anyai vonalról a türelmetlenség. Sokat dolgoztam ezzel. Sokáig nem is értettem, hogyan tudtam hirtelen egyszerűen olyan türelmetlenné válni, amit alig lehet elviselni. Aztán amikor a theta healing kapcsán magamon dolgoztam, felismertem, hogy ez anyukám mintája.Vagy például az is szülői minta nálam, hogy sokáig nehéz volt elhinnem magamról, hogy lehet nekem jobb, mint amit a szüleimtől tanultam.Vagy például mennyire könnyű vagy nehéz élvezni a jót? Meg tudod engedni magadnak azt, hogy élvezd azt, amid van, vagy állandóan rettegsz attól, hogy a jó után majd jön a rossz?Van-e mindig tartalékod, tartalék pénzed? Mert mondjuk anyukád erre tanított Téged, hogy legyen mindig tartalék. Ami csak azért nem tökéletes, mert ha ennek nevezed, akkor lesz olyan alkalom, amikor ezt fel kell használni. Tehát ami szülői minta alapján tartalék, azt fordíts magadban át arra, hogy bőven van.Lehet szülői minta a felelősségvállalás vagy éppen ennek ellenkezője.Milyen az apai minta, ha férfi vagy Te is? Mennyire hasonlítasz édesapádra, és ezek mind jók-e Neked az életed mostani szakaszában?Milyen anyai mintád van, ha nőként élsz?Éled-e valóban az Istennői minőséged vagy elfogadod, hogy minden úgy vagy hasonlóan történjen, ahogy anyukádnál?Szóval sok-sok minden lehet. Arra biztatlak most, hogy szánj arra időt, hogy leülsz és ránézel ilyen szemmel picit a családi mintáidra.Nagyon fontos, hogy soha ne hibáztasd őket, ha olyat találsz, ami fáj. Mi választjuk a szüleinket, mert pontosan ez az anya és ez az apa kell nekünk ahhoz, hogy mindazt meg tudjuk lépni ebben az életben, amire szerződtünk.Ebben az elengedési időszakban nézz rá a családi mintáidra szeretettel, de semmiképpen sem bántással, haraggal vagy dühösen!! Mindig van választásod. Most is van, elengedni azt, ami már nem kell!

REJTETT CSALÁDI ÖRÖKSÉGEINK: A TRANSZGENERÁCIÓS HATÁS

Egy család hogyan tartja fenn és adja tovább egyedi identitását és kultúráját? Milyen mechanizmusok teszik lehetővé a családi hagyományok egyik generációról másikra történő átadását? És vajon hogy lehet hatással ránk dédnagymamánk élete, ha soha nem is találkoztunk vele? A válasz a transzgenerációs hatásban rejlik.A minket körülvevő világ, a család, és legaktívabban a szülők nevelése formál bennünket, tanítja meg nekünk, hogyan kell viselkednünk. Ők azok, akik emellett szavak nélkül, nonverbális úton is rengeteg információt közvetítenek, gondolkodásmódot formálóan hatnak ránk, tudattalanul, rejtett módon, amelyeket beépítünk saját személyiségünkbe, viselkedésünkbe, gondolkodásunkba.A transzgenerációs átvitel jelentheti a családi hagyományok, hiedelmek, viselkedésminták átvételét, amik lehetnek vallási és nemzeti hagyományok, életről, halálról, szexualitásról alkotott attitűdjeink. A foglalkozással, a továbbtanulási törekvésekkel, a pénzzel, a politikával kapcsolatos attitűdöket is sokszor átvesszük a családtól. A családi kötelékek is öröklődnek, mint például, mi a szerepe apának, anyának, a nagyszülők milyen közeli/távoli viszonyban vannak az unokákkal és ezt a mintát követve teszünk ugyanúgy saját (pár)kapcsolatainkban, gyermeknevelésben. Így válik a történet végtelenné, amíg fel nem ismerjük, és tudatosítjuk a tudattalanul ható, sokszor életvitelünket nehezítő, akadályozó családi örökségeinket.

DE MI AZ A TRANSZGENERÁCIÓS HATÁS EGYÁLTALÁN?

A ma már transzgenerációs hatásként használt kifejezés a transzgenerációs trauma fogalmából nőtte ki magát. A kezdeti kifejezés elsősorban a holokauszt-túlélők utódainál kimutatható hatásra utal. A hatás lényege, hogy a túlélők leszármazottainál a traumatizáltságra utaló tünetek jelennek meg, annak ellenére, hogy ők maguk nem voltak közvetlen elszenvedői a traumának. Leggyakrabban szorongás, depresszió, öngyilkossági gondolatok, erőszakosság, agresszió, szerhasználat, alacsony önértékelés formájában öröklődik a hatás. A jelenség más, traumatikus eseményt átélt generáció leszármazottainál is megmutatkozhat (háborút átélt személyek, természeti katasztrófák, tömegmészárlás érintettjei). De még a szexuális bántalmazást átélt áldozatok gyermekei is jellegzetes tüneteket produkálhatnak, szinte átélve újra ők is a traumát.

MI VISZI ÁT A HATÁST?

A jelenség magyarázatára több mechanizmus is jelen van a családok működésében, mint ahogy a bevezetőben már utaltam rá. Családon belül a tanulás minden formája befolyásolja a fejlődő gyermeket. Családi környezetben a viselkedés, a hiedelmek eltanulása az egyik, közvetlen módja az átadásnak. A gyermek megtanulja a dühét kezelni egy vita hevében, amikor elvonul a szobájába, duzzogva. Ezzel a saját jövőbeli reakcióit alapozza meg. Ugyanilyen fontos a szülő reakciója is a gyermek viselkedésére, a hiedelmek, a kontroll, az irányítás, ezek mind közvetlenül adódnak át a következő generációnak.Ennél sokkal izgalmasabbak a közvetetten megjelenő hatások, amik rejtetten formálják viselkedésünket, gondolkodásunkat, személyiségünket. Ezek lehetnek:

1. CSALÁDI MINTÁK

Egy családfa megrajzolásával sokszor meglepve tapasztaljuk a generációk közti ismétlődéseket. A legtöbb esetben a családi konstellációk generációról-generációra újra kirajzolódnak. A családfában rejlő hasonlóságok hasonló tapasztalásokat, megélt érzéseket rejtenek az adott generációban.Például, ha legkisebb gyermekként nevelkedtem, és édesanyám is a legfiatalabb volt a származási családjában, akkor hasonló tapasztalásokon osztozunk ő is, én is, a szüleim és az édesanyám szülei is.Ha az egymást követő nemzedékek mindegyikében vannak hajadonok, vagy házasság előtti terhességek, a családi minta nagy valószínűséggel ismétlődni fog.Ezek a minták lehetnek foglalkozásbeli ismétlődések is, így alakulnak ki például az ügyvéd-dinasztiák.Ezeknek a mintáknak a jelentősége abban rejlik, hogy előrejelzik a család jövőjét, sokszor destruktívan hatnak, ha nem kezeljük őket. Az ismétlődéseket, a mintákat felismerve - fokozott önmegfigyeléssel, a családi történetek kutatásával, megismerésével, párhuzamok megtalálásával - tudatosíthatjuk a káros hatásokat, és tehetünk lépéseket a változtatásért. (Sokszor nagyon nehéz folyamat.)

2. CSALÁDI TITKOK

Az egyik legnagyobb közvetett úton megjelenő transzgenerációs átvitelt a családi titkok jelentik. Az érintettek nem beszélnek róla, nem kérdeznek semmit, ami az utódokban a feszültség érzését keltik. Érezni lehet a jelenlétét a levegőben, beszélni mégsem lehet róla. A családi titkok viselkedéseket, hiedelmeket, hagyományokat, érzéseket jelölnek. Többnyire a feltételezett bűntudatból, félelemből, szégyenérzetből alakulnak ki és olyan mélyreható hatást gyakorolhatnak, amelyek kiterjedhetnek az egész családi rendszerre.Napfényre kerülésük pedig nagy veszéllyel járhat, hiszen a család egységét semmisítheti meg.

3. SZÜLŐI KÉP - PÁRVÁLASZTÁS

A szülői kép befolyásolhatja párválasztásunkat, házassági döntésünket. Hajlamosak vagyunk olyan házastársat választani, aki hasonlít arra a szülőnkre, akivel gyermekkorunkban szoros, jó kapcsolatot ápoltunk, vagy épp ellenkezőleg, egy gyermekkori kevésbé kielégítő szülői kapcsolat esetén olyant partnert választunk, aki teljesen ellentétes tulajdonságokkal rendelkezik, mint a szülőnk.Döntésünk ennél persze sokkal bonyolultabb, alapulhat a nagyszülők, nagybácsik, unokatestvérek vagy épp a közeli barátok tudattalanul beépült hatásán is.

4. CSALÁDI VESZTESÉGEK

A családtagok halála a legsúlyosabb, legnagyobb stresszhatást jelentő élettapasztalataink közé sorolandó, amely elől senki sem menekülhet. Ez a hirtelen és visszavonhatatlan megbomlás a családi élet folytonosságában, komoly sokkhatást jelent a család rendszerében. Ahhoz, hogy a családi kultúra túlélje a családtagok halálát, és megőrizze egységes integritását, sikeresen kell kezelni a halál tényét. A fájdalom viselése egy örökletes reakciómintának tűnik. Az egyéni reakcióink pedig hatással vannak az egész családra. Például egy ötfős családban a gyermek elvesztésére az anya úgy reagál, hogy a gyermekről készült képek, a neve, a létezése tabuvá válik a családban. Ez erősen kihat a család többi tagjára is, a testvérek például könnyen elsajátíthatják, hogy a halálról, a fájdalmakról nem beszélünk.Az, hogy egy család gyászol-e vagy sem, hogy külön vagy együtt, olyan szokások, amelyekből családi minta fejlődik és transzgenerációs hatással továbbadódik a következő generációnak. Ahol a gyászfeldolgozás nem zajlik le a normális mederben, olyan családi reakciómintát szül, amely nemzedékről-nemzedékre öröklődik, és tartósítja az elengedéssel, az érzelmi kötelékek felbontásával járó nehézségeket az egyénekben.A transzgenerációs elméletek családok generációk közti örökségeit, interakcióit kutatják. A család egészségtelen gondolkodási és viselkedési mintákat fejleszthet ki, amelyek generációkon keresztül öröklődnek. Ha megértjük, hogy a család a múltbeli krízisekre hogyan reagált, betekintést nyerhetünk a család jelenlegi küzdelemébe. A stresszes helyzetekre adott generációs reakciók felismerésének birtokában gyakran előre jelezhetjük a jövőbeli problémákat, hiszen mint láttuk, a megoldatlan konfliktusok öröklődhetnek generációról-generációra, és akár súlyos zavart is okozhatnak. Többféle pszichológiai módszer foglalkozik a diszfunkciók megszakításával, amelyben többek között a családterápia is segítségünkre lehet.

CSALÁDI KARMA - ÍGY SZABADULJ MEG ŐSEID ROSSZ ENERGETIKAI BLOKKJAITÓL

A családi karma, az energia és a család kapcsolata egyszerre lehet számodra gát és áldás. Ha ugyanis megvizsgálod a veled történt eseményeket, akkor sok esetben döbbenten tapasztalhatod (feltéve, ha ismered szüleid, nagyszüleid élettörténetét), hogy pontosan ugyanolyan élethelyzetekbe kerülsz, mint amilyenekben annak idején ők voltak, csak éppen más szereplőkkel.

MI IS AZ A CSALÁDI KARMA?

A családi karma tulajdonképpen egyfajta ősi vérvonal a szüleid és a te számodra. Tegyük fel, hogy az édesapád volt lelkileg a legérettebb a családban, az 5 testvére közül, ezért ő hordozhat bizonyos "energetikai blokádokat" a karmikus családi vonalban. Teherként hordozza, mióta megszületett, és mindez végigkíséri egész további életét, kivéve, ha képes elengedni azt. Ehhez szükség lehet fizikai vagy verbális eszközökre is akár, vagy pedig energetikai, tudatalatti szinten szabadul meg tőle. Mindez azonban a család többi tagjára is hatással lehet, akik kapcsolatba léptek vele tudatalatti szinten.Ha például érzékeny vagy, és mindkét szülőd lelkileg terhelt, akkor duplán helyeződik rád lelki nyomás. Sokan nem jönnek ki igazán a szüleikkel, és ennek az oka időnként a múlttal való közvetlen energetikai kapcsolat. Minden az energián alapszik ugyanis, a tudat az anyagon túl létezik, amelyet nem lehet a lineáris időn belül értelmezni. A tapasztalatok már azelőtt megvannak, hogy megszületnél. Sokan felismerték már korábban tudatosan, mielőtt ezt az életet választották, hogy együtt érkeznek a Földre. A múltbeli utadtól függően, lehet, hogy egy intenzívebb életet választottál azért, hogy ellensúlyozd a karmádat.Hogy jobban megértsd mindezt, képzelj el egy végtelen Forrást, kiszakadva a tér és idő hármas dimenziójából. Ebből a szempontból nincs jó vagy rossz, csupán maga a létezés van. Sokan tehát éppen úgy döntöttek, hogy gyilkosok lesznek a földi létükben, hogy ebbe is betekintést nyerjenek, és megértsék a valóságnak ezt a természetét is. Ha te és az édesanyád már korábban is karmikus kapcsolatban voltatok, bármennyire is fáj, bizony meg kell tanulnotok a leckét. Mindenben egyensúlyt kell teremteni, ha tehát a múltban sok pusztítást okoztatok egymásnak, akkor ez lehet a mostani életben ennek épp az ellenkezője is.A családi minták egészen a távoli ősökig húzódnak, üknagyszülők, nagyszülők, szülők, és ez mind hatással van rád. Például a nagymamád túl nagylelkű volt, mindig más emberekről gondoskodott, és hagyta, hogy kihasználják. A nagypapád pedig alkoholista volt és erős dohányos. Édesanyád ezt továbbviszi, megörökli, és ő például már ebben áldozat lesz, energetikai szempontból. Figyelme céltalan lesz, és nem érdeklik igazán a saját gyerekei, vagy éppen saját magát nem szereti eléggé. Ez a továbböröklés azonban elnyomást eredményez, ugyanis általa állandósul a rendszer, így megreked a tudatod egy alsóbb szinten.Van egyfajta DNS karma, amit a szüleidtől örökölsz. Ez lehet enyhe, de nagyon intenzív is - mindenki másnál eltér. A családi karma tekintetében lehet, hogy például te vagy szellemileg és lelkileg a legérettebb a szüleid és a testvéreid között. Ezt bizonyítja, ha:Mindig is úgy érezted, eltérsz a családodtól; komoly távolságot éreztél, és nem tudtál azonosulni a viselkedésükkel.Néha megmagyarázhatatlanul megbetegszel, és úgy érzed, a világ súlya teherként rakódik rád.Többször keveredtél bele bizarr családi ügyekbe.Felismerted a családmodellt a szüleid és az őseid tekintetében, és megértetted, hogy ezt bizony meg lehet változtatni.

HOGYAN SZÜNTETHETED MEG TEHÁT AZ ENERGETIKAI BLOKÁDOKAT?

Nem rezonálsz együtt a belső éneddel, és ellentmondasz saját életszemléletednek. Ha elengeded a szüleid karmájából származó energiát, akkor végre magadra és a saját érzelmeidre tudsz koncentrálni. Ki kell derítened, hogy milyen mértékben hordozod magadban a szüleid energiáját, és mik azok, amik félelmeket és előítéleteket szülnek benned. Miután ezzel tisztában vagy, és képes vagy az elengedésre, bocsáss meg nekik, és "hagyd el a szülői házat". Ez csak akkor működik, ha belül ténylegesen elvágod ezt a blokádot, és felelősséget vállalsz a saját életedért, amikor már végleg le tudsz szakadni a szüleidről ilyen tekintetben.Egyértelműen "nemet" mondasz a félelmekre és a negatív gondolatokra, de ugyanakkor látni fogod, hogy a szüleid nem egyenlők mindezzel. Ők is csupán kozmikus átutazók, akik próbálják teljesíteni a saját karmikus küldetésüket. Ne feledd, ha ártatlanoknak tekinted őket, könnyebben meg tudsz nekik bocsátani. Hiszen ők mindent megtettek, amit csak tudtak, hogy a legnagyobb szeretetet adják neked. Ha úgy érzed belül, hogy valójában jó emberek - még ha a valóságban nem is mindig így tűnik -, akkor jobban megérted őket.Bizonyos értelemben a szülők is áldozatok - a gyermekkori egójuk, sérelmeik áldozatai. Emiatt ideiglenesen te is ebben az állapotban léteztél. Nem volt más választásod bizonyos értelemben, csupán gyermekként viselkedni. Azonban, ha kitörsz az áldozatszerepből, és lelkileg érettebbé válsz, akkor ez lesz a legnagyobb áttörés az életedben.

HOGYAN ALAKÍTHATOD ÁT A CSALÁDI MINTÁKAT?

- Tarts mély önvizsgálatot, meditálj olykor, hogy eljuss a visszatérő problémák gyökeréig.- Vizsgáld meg az adott viselkedési mintákat, és ha már felismered mindezeket magadban, akkor változtatni is tudsz rajtuk.- Mindez időigényes, és egy választással kezdődik: "Azt akarom, hogy a magam ura legyek, van saját energiám saját lelkem, én a saját karmámat hordozom. Én a saját lelki terheim cipelem csupán." Ha ezt megerősíted magadban, akkor egy idő után meg fogod látni, hogy tele leszel erővel! Az első lépés egyszerűen az, hogy elhidd, te saját magad vagy és önmagadért vagy felelős...https://www.magyarokvilaga.hu/csaladi-mintak-elengedese/