KARMA TISZTÍTÁS

2022.01.30

KARMA TISZTÍTÁS

Behívjuk a Fényoszlopot, leföldeljük magunkat. Az Vagyok Aki Vagyok . Megszüntetek, eltörlök és feloldok minden fogadalmat, vagy egyezményt, - amit ebben vagy bármely más életemben tettem vagy kötöttem, és megakadályozz engem abban, hogy kapcsolatba lépjek az univerzális igazság fényével. Az Vagyok Aki Vagyok. Megszüntetek és feloldok minden olyan fogalmat vagy egyezményt, amit olyan lénynek tettem, vagy lénynek kötöttem, aki meg akar akadályozni abban, hogy kapcsolatba lépjek az Univerzális Igazság Fényével. Az Vagyok Aki Vagyok,- megszabadítom magam a rontástól, az átkoktól, megszabadítom magam a kísértésektől. Az Vagyok Aki Vagyok nevében kérem Jézus Krisztust vagy valamelyik angyali segítőjét, hogy minden lényt aki tőlem távozott vigyen vissza a szeretet birodalmába,- úgy legyen, most! Az Vagyok Aki Vagyok nevében parancsolom és a Szent Szellem nevében kérem, hogy minden lény aki uralni akar engem, vagy bármilyen módon használja energiámat, - távozzon most és soha többé ne térjen vissza! Kérem, hogy semmilyen más érző lényhez ne kapcsolódjanak. Ha bármilyen lény jelen van itt, vagy bármilyen módon hozzám kapcsolódott, kérem Jézus Krisztust vagy valamelyik segítőjét, hogy vezesse ezeket a lényeket a tiszta szeretet birodalmába, hogy soha többé érző lényt ne befolyásolhassanak. A legmagasabb Szent Szellem nevében kérem ezt,- így legyen, most! _______________________________________________________________________________________ Vagyok Aki Vagyok, Szólítom Lelkemet hallgass meg engem. Nyisd meg a csatornát közöttünk, Aktiváld a fényoszlopot, Tisztíts meg, Gyógyíts meg. Megnyitom magam a Végtelen áldásainak minden Létezőben. Kérem a Szent Szellemet, hogy helyezze rám Isteni Lényegének egy oszlopát. Kérem a Hatalmas Szellemet, hogy segítsen, vezessen és védelmezzen. Behívom lelkem jelenlétét. Légy velem, segíts engem, vezess engem, védelmezz engem. Mutasd meg a felemelkedés és örök élet útját, az örökké táguló élet-rendszerekben. Vagyok Aki Vagyok. Megszüntetek, eltörlök és feloldok minden negatív nem kívánatos energiát vagy karmát, amit ebben vagy bármely más életemben okoztam. Most pedig aktiválom és elfogadom a Krisztus tudatosság programot Lényem minden sejtjében. A Lélek megidézése negatív erők elűzésére. Behívom lelkem jelenlétét. Akarom, hogy lelkem eltávolítson minden (bármely energiatestemhez kapcsolódó) lényt. Akarom, hogy lelkem eltöröljön, megszüntessen és feloldjon minden átkot és rontást ami valaha felém irányult (generációkon keresztül öröklődött) vagy bármi hatással volt rám. _________________________________________________ Bevezető ima: -------------------------- Bocsánatot kérek mindazoktól, akik ellen bármely térben, Bármely időben akarva/akaratlan vétkeztem. Megbocsájtok mindazoknak akik ellenem vétkeztek, Bármely térben, bármely időben. Bocsánatot kérek magamtól minden vétkemért, amit akarva/akaratlan önmagam ellen bármely térben és bármely időben önmagam ellen elkövettem. Bocsánatot kérek a TEREMTŐTŐL, minden vétkemért, bűnömért, Mulasztásomért amit bármely térben, bármely időben elkövettem. Bocsánatot kérek szüleim nevében mindazoktól, akik ellen akarva/akaratlan bármely térben, bármely időben bármely vétket elkövettek. Megbocsájtok Szüleim nevében mindazoknak akik ellenük, bármely térben és bármely időben vétkeztek. Bocsánatot kérek Szüleim nevében a TEREMTŐTŐL mindazon vétkekért, bűnökért és mulasztásokért amit akarva/akaratlan bármely térben, bármely időben elkövettek. Bocsánatot kérek Családom nevében mindazoktól, akik ellen családom valamelyik tagja vétett bármely térben, bármely időben. Megbocsájtok Családom nevében mindazoknak akik ellenük, bármely térben és bármely időben vétkeztek. Bocsánatot kérek a TEREMTŐTŐL Családom minden tagja nevében.https://www.spiritiszta.hu/cikkek/gyakorlatok/karmatisztitas.html